EXPO MADE IN BELGIUM

375 000 bezoekers


Dexia Art Center - Brussel

Deze tentoonstelling is het uitstalraam van Belgen die ons land op de kaart hebben gezet. Aan de hand van twaalf thema's en verspreid over een oppervlakte van 6000 m² wordt een breed panorama geschetst waarbij allerlei persoonlijkheden naar voren worden geschoven. Deze uithangborden verwierven naam en faam binnen domeinen zoals literatuur, muziek, beeldende kunsten, stripverhalen, podiumkunsten, wetenschappen en technieken, decoratieve kunsten en mode. Verder wordt er ook aandacht besteed aan de grote ontdekkers van vandaag en gisteren.

 

De tentoonstelling staat onder het beschermheerschap van Zijne Majesteit Koning Albert II en 450 internationale musea, gaande van het Louvre tot de Metropolitan in New York, alsook privéverzamelaars leverden hun bijdrage.


© 2022 EUROPA EXPO. ALL RIGHTS RESERVED